Dataskyddsförordningen GDPR


Dataskyddsförordningen GDPR

Vi på Malmö Stålteknik vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. 25 Maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den är framtagen för att skydda individens rätt till integritet och rätten att få bli glömd/raderad ur ett register eller en databas. Dock måste bokföringsunderlag, fakturor och bokslut sparas i 7 år. Därför gäller inte rätten att bli glömd, de dokument eller data du enligt lag måste arkivera då den går under bokföringslagen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter är sådan information som direkt eller indirekt kan koppla till dig som anställd eller kund. Vi vill att du som anställd eller kund ska vara trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill därför informera om vilken information vi inhämtar och varför, hur vi använder den och vilka rättigheter du har.

Malmö Stålteknik inhämtar och sparar de uppgifter som är nödvändiga för verksamheten. De uppgifter vi väljer att spara kan skilja sig åt beroende på om du är kund hos oss, eller om du är anställd på vårt företag. Vi kan t.ex. lagra uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, närmaste anhörig samt telefonnummer.

För att kunna leverera våra tjänster och för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina uppgifter med andra underleverantörer. Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du som kund eller anställd hos oss har rätt att veta hur dina uppgifter behandlas och få ett utdrag av detta (registerutdrag). Du har även rätt att begära att hanteringen av dina uppgifter begränsas, få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall även raderade.

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter fel, kan du framföra ett klagomål till oss på Malmö Stålteknik eller till ansvarig tillsynsmyndighet.

1 2